Beneficjent i partnerzy projektu

Jest to kolejny wspólny projekt Biura Dokumentacji Zabytków oraz Fundacji Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego. Jego celem było wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury zabytkowego kościoła z XIV w. w Iwięcinie oraz znajdującego się w nim zbioru zabytków ruchomych, w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości, z zamiarem upowszechnienia wiedzy o tym unikatowym zasobie.

Zajmujesz się edukacją?
Jesteś nauczycielem?
Zabierz swoich uczniów na wirtualny spacer!

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Jako instytucja kultury samorządu woj. zachodniopomorskiego zajmujemy się opieką nad dziedzictwem kulturowym, edukacją, upowszechnianiem wiedzy i dziedzictwie kulturowym regionu, współpracą z właścicielami i użytkownikami zabytków, szkołami, związkami wyznaniowymi. Działalność Biura ukierunkowana jest na wytworzenie i gromadzenie różnego rodzaju dokumentacji i opracowań konserwatorskich obiektów zabytkowych i ich zespołów, również cyfrowych. Zasób dokumentacyjny BDZ stanowi bazę do opracowań strategicznych województwa zachodniopomorskiego np. planu zagospodarowania przestrzennego, programu opieki nad zabytkami, programu rozwoju turystycznego i innych.

ul. T. Starzyńskiego 3/4
70-506 Szczecin
tel: (+48) 91 433 70 98
e-mail: biuro@bdz.szczecin.pl

Fundacja Wirtualizacji
Narodowego Dziedzictwa Kulturowego

Zajmujemy się cyfrową inwentaryzacją, rekonstrukcją oraz wirtualizacją unikatowych obiektów architektury dawnej oraz zabytkowych artefaktów, zgromadzonych m.in. w zbiorach muzealnych oraz kościelnych. Przeprowadziliśmy wiele udokumentowanych prac inwentaryzacyjnych i rekonstrukcyjnych w Polsce i zagranicą, w oparciu o najnowsze technologie laserowego i optycznego skanowania 3D, fotogrametrii lotniczej i podwodnej, oraz wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości, w tym: ekspozycji muzealnych, architektury sakralnej, fortyfikacji i zamków, militariów z okresu obu wojen światowych, żaglowców i historycznych okrętów wojennych, kompleksów pałacowych, powozów, rzeźb z całego okresu sztuki, malarstwa, ceramiki antycznej, itd.

ul. Krótka 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel: (+48) 513 560 521
e-mail: biuro@wirtualnedziedzictwo.pl

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu, do której przynależy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Iwięcinie, leży w dekanacie Darłowo, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski
Iwięcino 17
76-003 Iwięcino
Opiekun i przewodnik Pani Grażyna Kostrzewa
tel: (+48) 725 784 861