Dostępność zabytków
dzięki 3D

Wyniki prac digitalizacyjnych i wirtualizacyjnych zostały udostępnione za pomocą interaktywnej strony internetowej w postaci m.in opisanych cyfrowych modeli 3D, z podziałem na architekturę, rzeźbę, malarstwo, rzemiosło artystyczne i kowalstwo. Siatka trójkątów tych modeli została maksymalnie zredukowana w celu zapewnienia płynnego odtwarzania w sieci.

Możliwość obejrzenia wyników prac została również zapewniona poprzez wykorzystanie najnowszychgogli wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Pro oraz monitor wyświetlający tę samą treść dostępną dla wszystkich uczestników zajęć. W tym celu w siedzibie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie stworzono wirtualny pokój, gdzie przy pomocy specjalistów można zapoznać się z całym procesem cyfryzacji Iwięcina i efektami tych żmudnych prac.

Czytaj więcej Zwiń