1/4
Zobacz model 3D

Pokonujemy
czas i odległość

Trójwymiarowa cyfryzacja i wirtualizacja bezcennych zabytków zgromadzonych we wnętrzu pocysterskiego kościoła w Iwięcinie umożliwia przyjrzenie się z bliska zabytkom, które są zbyt oddalone od zwiedzającego lub niedostępne. Wygenerowane za pomocą najnowszych skanerów precyzyjne modele trójwymiarowe wspomagają, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych, edukację dzieci i młodzieży szkolnej.

Obok interaktywnej strony internetowej został stworzony wirtualny pokój, w którym uczestnicy zajęć mogą zanurzyć się w wirtualnym świecie dzieł sztuki. Zapraszamy do odwiedzin w siedzibie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, w którym stworzono nowatorskie centrum inwentaryzacji zabytków 3D.

Czytaj więcej Zwiń
2/4

Jak pracujemy?

Audyt cyfrowy

Testowo skanujemy wnętrze zabytku przy użyciu różnych rozwiązań, w celu wyboru optymalnych narzędzi i ustawień parametrów cyfryzacji, co zapobiega popełnianiu błędów na późniejszym etapie i pozwala zachować najwyższy standard pracy podczas całego procesu skanowania.

Skaning 3D

Przy użyciu różnych typów powietrznych, stacjonarnych, mobilnych i ręcznych przyrządów laserowych i optycznych skanujemy wszystkie rodzaje zabytków, w tym architekturę, rzeźbę, malarstwo, rzemiosło artystyczne, kowalstwo, itd.

Aerofotogrametria

Wykorzystujemy systemy UAS lub UAV z niemetrycznymi kamerami 4K z wykorzystaniem fotopunktów do pobierania danych dla ortofotograficznych map o wysokiej rozdzielczości.

Modelowanie 3D

Przy pomocy dedykowanego oprogramowania, przetwarzamy surowe skany w modele trójwymiarowe, zawierające teksturę.

Modelowanie Mesh

Tworzymy model siatki zawierający zbiór wierzchołków, krawędzi i powierzchni, które określają kształt nieregularnych obiektów (np. rzeźby) w grafice komputerowej 3D i modelowaniu bryłowym.

Ortofoto

Eksportujemy zdjęcia ortograficzne dla zabytków bezpośrednio z końcowych projektów chmury punktów w wysokiej rozdzielczości do 100 MPx. Obrazy wygenerowane w ten sposób można importować do programu CAD-owskich.

Inwentaryzacja 3D

Generujemy intuicyjną aplikację, która pozwala zarządzać zdigitalizowanymi zabytkami. Połączenie metrycznych obrazów panoramicznych z chmurą punktów i jej danymi zawierającymi multimedia oraz karty zabytków.

Modele Cad 3D

Generujemy precyzyjne i wysokiej jakości modele 3D CAD zabytków architektury, umożliwiające tworzenie planów 2D CAD, generowania modeli BIM, animacji czy wreszcie wizualizacji modelu cyfrowego.

Plany CAD 2D

Tworzymy projekty dla różnych elementów zabytkowej architektury, w tym przekrojów i rzutów podłóg i elewacji w dowolnym formacie i ze zróżnicowanym stopniem szczegółowości w zależności od założeń.

CyfMonZab

Prowadzimy cyfrowy monitoring 3D zmian parametrów metrologicznych obiektów zabytkowych, w celu wczesnego wykrywania anomalii budowlanych i tym samym przeciwdziałania katastrofom budowlanym, w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-analityczne.

Wirtualny model BIM

Na podstawie uzyskanych przy cyfryzacji danych budujemy wirtualny model zabytku w technologii BIM, służący do modelowania informacji o budynku, umożliwiając ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach prac konserwatorskich.

Konserwatorski Plan Zarządzania

Opracowujemy, wykorzystując digitalizację zabytku oraz model wirtualny w BIM, szczegółową analizę architektoniczną budowli wraz z badaniami archiwalnymi i ikonograficznymi, analizę dotyczącą przebudów i remontów budynku oraz analizę dotyczącą wszelkich prac konserwatorskich, prowadzonych do tej pory.

Druk 3D

Dzięki zastosowaniu inżynierii odwrotnej możemy przywracać elementy historycznych artefaktów (np. rzeźby, ceramiki, itp.) lub szczegółowo odtwarzać projekty zabytków architektury, które nigdy nie istniały.

Wirtualna rzeczywistość

Tworzymy interaktywne aplikacje do celów edukacyjnych, które wykorzystują cyfrowe zasoby dziedzictwa. W tym procesie staramy się stosować najbardziej zaawansowane technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna i gogle VR / AR, aby uczynić naukę jak najbardziej atrakcyjną.

3/4

Jak to się robi

Prace zostały przeprowadzone w kościele w Iwięcinie w miesiącach kwiecień - wrzesień 2019 r. i obejmowały fizyczną digitalizację z ziemi i powietrza całego zasobu oraz przetwarzanie ogromnej ilości tak wytworzonych danych 3D do formatu, który umożliwia ich upowszechnienie, m.in. w sieci internetowej.

Prace, przeprowadzone w kościele w Iwięcinie w 2019 r., obejmowały trójwymiarową digitalizację z ziemi i powietrza całego zbioru zabytków oraz przetwarzanie tak dużej ilości danych do formatu, który umożliwia ich upowszechnienie, m.in. w sieci internetowej. W efekcie przeprowadzonych prac powstał unikatowy zasób cyfrowy kościoła w Iwięcinie, zawierający między innymi: finalny model model 3D kościoła, ponad 70 modeli 3D zabytkowych artefaktów, zgromadzonych w kościele, gigapanoramy i makrofotografie o rozdzielczości 1 miliarda pikseli każda, filmy naziemne, lotnicze i timelapsy wykonane w standardzie 4K i 5.2K, nowe opracowania naukowe ponad 70 zabytków, interaktywną stronę internetową, platformę Sketchfab do wyświetlania modeli 3D w sposób intuicyjny, wirtualny pokój wyposażony w najnowsze technologie VR (m.in. gogle HTC Vive Pro) i interaktywną aplikację na gogle VR, a także cyfrową aplikację inwentaryzacyjną kościoła.

Czytaj więcej Zwiń
4/4

Technologie

Głównym zadaniem projektu była trójwymiarowa digitalizacja, inwentaryzacja i wirtualizacja zabytkowego kościoła z XIV w. w Iwięcinie wraz z elementami jego wyposażenia oraz opracowanie opisów zdigitalizowanych zabytków, które są dostosowane do celów edukacyjnych, naukowych i popularyzatorskich. Do realizacji wykorzystaliśmy najnowsze zdobycze technologiczne, służące do trójwymiarowej digitalizacji i wirtualizacji zabytków, w tym m.in.:
 • Skanery laserowe

  o dokładności 1 mm do uchwycenia i rejestracji chmur punktów całej architektury kościoła z ponad 100 stanowisk pomiarowych.
 • Drony

  z kamerami cyfrowymi 6K CinemaDNG RAW  do uzyskania wiernej mapy fotogrametrycznej kościoła i wykonania filmów w rozdzielczości HD.
 • Skanery optyczne

  białego i niebieskiego światło strukturalnego o rozdzielczości: 0,1 mm / 0,05 mm / 0,01 mm w celu precyzyjnego uchwycenia skomplikowanej struktury ruchomych zabytków.
 • Kamery cyfrowe

  o rozdzielczości 50  Mpix do wykonania timelapsów, gigapanoram sferycznych HDR, dokumentacji fotograficznej gigapixel i reprodukcji gigapixel.
 • Dedykowane oprogramowanie

  do przeprowadzenia skomplikowanego procesu rejestracji, modelowania i finalnego generowania modeli 3D zabytków na podstawie uzyskanych skanów.
 • Silnik Unity

  wieloplatformowy silnik gier do tworzenia gier komputerowych 2D i 3D oraz innych materiałów interaktywnych, wizualizacji czy animacji.

Umów się na
wirtualny spacer

W siedzibie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie powstał wirtualny pokój, który umożliwia obejrzenie wyników prac digitalizacyjnych i wirtualizacyjnych w Iwięcinie. Wyniki projektu są udostępnione nieodpłatnie.

Zapraszamy przedstawicieli szkół do umówienia terminu wyjazdowej lekcji historii i kultury w naszym cyfrowym archiwum.

Kontakt:
Biuro Dokumentacji Zabytków
ul. T. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
mgr inż. arch. Krzysztof Tymbarski:
tel. (+48) 512 207 244
email: wirtualnyzabytek@bdz.szczecin.pl

Wspierają nas i wierzą
w naszą ideę

Interesuje Cię to co robimy?

Skontaktuj się z Nami!

Porozmawiaj z nami!